Henkilörekisteriseloste

Henkilörekisteriseloste
Henkilötietolaki (533/99) 10§:n mukainen henkilörekisteriseloste:
 
Rekisterinpitäjä: The Bling connection korukauppa ky/www.bbling.fi
Taivalmäki 5 B 43, 02200 Espoo
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: asiakassuhteen hoitaminen
Rekisterin nimi: bbling.fi asiakasrekisteri
Rekisterin sisältö: asiakkaan nimi, yhteystiedot ja ostot
Säännönmukaiset tietolähteet: ostotapahtumat
Tietojen luovutus: rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille
Rekisterin suojauksen perusteet: järjestelmä, jossa rekisteritietoja säilytetään, on suojattu palomuurilla.