Tietosuoja ja rekisteriseloste

25.5.2018
 

B Bling korukaupan tietosuoja

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterin yhteyshenkilön ja ylläpitäjän tiedot
 

Yhteyshenkilö: Riikka Luo

Yritys: Tmi Riikka luo, Y-tunnus 2575450-3

Osoite: Amiraalin puistotie 6 d 74, 02320 Espoo
Puhelinnumero: 0458496296
Sähköposti: asiakaspalvelu@bbling.fi


Rekisterin nimi
 

B Bling korukauppa -verkkokaupan asiakasrekisteri


Rekisterin tarkoitus

Rekisteriä käytetään bbling.fi verkkokaupan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon sekä B Bling korukaupan tilausten valmistamiseksi.

HUOM! Tilauksen tekemiseen ei tarvitse olla rekisteröitynyt asiakas.
 

Asiakkaan henkilötietoja käytetään:

- Asiakassuhteen hoitamiseen

- Asiakkaan valokuva- ja tekstitiedostoja asiakkaan tilaamiin tilaustöiden valmistamiseksi (korut omilla kuvilla ja teksteillä)

- Tilauksen tietojen päivittämiseen, tilauksen toimitukseen sekä sen käsittelyyn, ja arkistointiin

- Tilastollisiin tarkoituksiin

- Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n
tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Rekisterin sisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, sähköposti, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa sekä matkapuhelinnumero. Lisäksi asiakasrekisterissä on asiakkaan tilaustöitä (korut omilla kuvilla ja teksteillä) varten asiakkaan kauppaan lataamat valokuvat ja viestit.  
 

Tietojen luovutus
 

Asiakkaan henkilötietoja luovutetaan maksupalvelulle verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi.


Asiakastietojen käyttö

Asiakasrekisterin tietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, jotka hoitavat B Bling korukaupan tilauksia.


Tietojen suojaaminen

Asiakastietokanta sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella, johon oikeudet ovat vain nimetyillä henkilöillä. Kaikki paperiset tilausvahvistukset säilötään asianmukaisesti lukitussa tilassa tilauksen käsittelyn ajan, jonka jälkeen kaikki henkilötietoja sisältävät dokumentit tuhotaan silppurissa.
 

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Joitain tietoja saatetaan säilyttää kauemmin, jos se on tarpeellista laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


B Bling korukaupan asiakkaan oikeudet

Asiakas voit tarkistaa rekisterissä olevat tiedot ja oikaista niitä. Lisäksi asiakas voi milloin vain peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen antamiseen tai pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.